افزایش دامنه اعتراض ها در ازبکستان

افزایش دامنه اعتراض ها در ازبکستان
اخبار

افزایش دامنه اعتراض ها در ازبکستان

ازبکستان، از کشورهای آسیای میانه است که در گذشته زیر سلطه شوروری قرار داشت و بیشتر جمعیت آن را مسلمانان…
دکمه بازگشت به بالا