اعتراض گسترده مسلمانان

اعتراض گسترده مسلمانان به تخریب یک مسجد در حیدرآباد
جهان

اعتراض گسترده مسلمانان به تخریب یک مسجد در حیدرآباد

تخریب مسجد «خواجه محمود» توسط مقام های شهرداری در شمش آباد در حومه حیدرآباد هند باعث اعتراض گسترده مسلمانان شده…
دکمه بازگشت به بالا