ادامه تصرف موقوفات شیعیان بحرین توسط حکومت بحرین

ادامه تصرف موقوفات شیعیان بحرین توسط حکومت بحرین
اخبار

ادامه تصرف موقوفات شیعیان بحرین توسط حکومت بحرین

حکومت بحرین به سیاست فرقه گرایانه خود علیه شیعیان با تصرف موقوفات و قبرستان آنها ادامه می‌دهد. حکومت بحرین به…
دکمه بازگشت به بالا