اتهام اتحادیه اروپا به کمک به جنایت علیه بشریت در لیبی

اتهام اتحادیه اروپا به کمک به جنایت علیه بشریت در لیبی
اخبار

اتهام اتحادیه اروپا به کمک به جنایت علیه بشریت در لیبی

مامور حقیقت یاب هیئت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا را به کمک به جنایت علیه بشریت در لیبی متهم کرد.…
دکمه بازگشت به بالا