ابعاد امنيتى، سياسى و اقتصادى

نگاهى به مهاجرت شيعيان هزاره از ابعاد امنيتى، سياسى و اقتصادى
اخبار

نگاهى به مهاجرت شيعيان هزاره از ابعاد امنيتى، سياسى و اقتصادى

شیعیان هزاره در افغانستان را می توان جزو مظلوم ترین قوم در این کشور دانست. ظلم و ستم های اعمال…
دکمه بازگشت به بالا