آلمان ویزای افغانستانی های در معرض خطر طالبان را به حالت تعلیق در آورد

آلمان ویزای افغانستانی های در معرض خطر طالبان را به حالت تعلیق در آورد
اخبار

آلمان ویزای افغانستانی های در معرض خطر طالبان را به حالت تعلیق در آورد

آلمان یک برنامه پذیرش بشردوستانه برای افغانستانی های در معرض آزار و اذیت طالبان، لحاظ کرده بود تا بتواند ماهانه…
دکمه بازگشت به بالا