آغاز توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین در آینده ای نزدیک

آغاز توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین در آینده ای نزدیک
اخبار

آغاز توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین در آینده ای نزدیک

فرمانداری بغداد با صدور بیانیه ای رسمی از آغاز توسعه خیابان باب المراد شهر مقدس کاظمین در آینده ای نزدیک…
دکمه بازگشت به بالا