آستانه فاجعه اقلیمی

سازمان ملل: افغانستان در آستانه فاجعه اقلیمی قرار دارد
اخبار

سازمان ملل: افغانستان در آستانه فاجعه اقلیمی قرار دارد

سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان در آستانه ی فاجعه اقلیمی قرار دارد. بخش آسیا و اقیانوسیه ی برنامه انکشافی…
دکمه بازگشت به بالا