آتش زدن قرآن این بار مقابل پارلمان هلند

آتش زدن قرآن این بار مقابل پارلمان هلند
اخبار

آتش زدن قرآن این بار مقابل پارلمان هلند

رسانه های اروپایی از پاره کردن و آتش زدن یک جلد قرآن کریم مقابل ساختمان پارلمان هلند توسط “ادوین ویگنسفیلد”…
دکمه بازگشت به بالا