ساعات پخش اخبار شیعه

شبکه جهانی امام حسین علیه السلام 1 – فارسی

به وقت کربلابه وقت مشهد
15:0016:30
17:0018:30
19:4521:15
21:0022:30
23:0000:30
01:0002:30
03:0004:30
05:0006:30

دکمه بازگشت به بالا