گزارش تصویری

گزارش تصویری ـ نصب شبکه های ضریح مطهر حضرت عباس علیه السلام

پس از قرار گرفتن سنگ بنای ضریح مطهر حضرت عباس علیه السلام، کار نصب شبکه های ضریح مطهر آغاز شد.

 

پس از قرار گرفتن سنگ بنای ضریح مطهر حضرت عباس علیه السلام، کار نصب شبکه های ضریح مطهر آغاز شد.

"

"

"

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا