جهان

ممنوعیت استفاده از روبنده در ایتالیا

ایتالیا استفاده از روبنده در مراکز بهداشت عمومی را ممنوع می کند.

 

ایتالیا استفاده از روبنده در مراکز بهداشت عمومی را ممنوع می کند.

یک مسئول محلی در استان«لیگوریایِ»ایتالیا واقع در شمال غربی این کشور اعلام کرد که شورای محلی این استان، در صدد صدور حکم ممنوعیت استفاده از روبنده، توسط زنان محجبه در مراکز بهداشت عمومی این منطقه است.

خانم «سونیا ویالی» عضو شورای استان «لیگوریا» در شمال غربی ایتالیا و از مسئولان بخش بهداشتی این استان در این باره گفت: من معتقدم که صحیح است  استان «لیجوریا» تدبیری قوی برای مبارزه با تبعیض علیه زنان و دفاع از آزادی آنان در پیش بگیرد.

وی با ادعای اینکه ممنوعیت ورود زنان برقع پوش به مراکز بهداشتی منطبق با مقرارت ایمنی مراکز بهداشتی است، افزود:چنین تصمیمی که برای اجرا باید به موافقت شورای استان برسد، در آستانه روز جهانی زن صورت می گیرد تا بیانگر دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها و در مخالفت با تبعیض و خشونت علیه زنان باشد که همچنان قربانی مناطق مختلف جهان به شمار می روند.

این در حالی است که، زنان مسلمان می گویند: هیچ اجباری برای استفاده از روبنده نداشته و به میل خود از این نوع از حجاب استفاده می کنند.

آنها ضمن مخالفت با این تصمیم شورا، آن را مخالف با آزادی های دینیِ ذکر شده در قانون مدنی ایتالیا دانسته و این گونه اقدامات را محکوم نمودند.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا