جهان

تظاهرات مردم اتریش در اعتراض به ممنوعیت حجاب

شهروندان اتریشی با برپایی تظاهرات در پایتخت این کشور، سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان مسلمان را محکوم کردند.

 

شهروندان اتریشی با برپایی تظاهرات در پایتخت این کشور، سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان مسلمان را محکوم کردند.

هزاران تن از مردم اتریش در اعتراض به طرح دولت این کشور در ممنوع کردن استفاده از حجاب کامل در مکان‌های عمومی تظاهرات کردند.

شهروندان اتریشی با برپایی این تظاهرات در شهر «وین» تاکید نمودند که به سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان مسلمان، نه می‌گویند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، دولت اتریش را متهم کردند که دنباله رویِ تند روی هایی اعتقادی شده و با طرح جدید خود حقوق انسانی شهروندان را زیر سوال می برد.

براساس طرح جدید حکومت اتریش، زنان دارای حجاب نمی‌توانند پلیس، قاضی و دادستان کل شوند و احتمالا در طرحی تکمیلی؛ 

استفاده زنان از برقع و نقاب در اماکن عمومی نیز ممنوع خواهد شد.

این تصمیم دولت قرار است هفته آینده مورد ارزیابی قرار گیرد و اواخر ماه مارچ برای تصویب به پارلمان ارائه شود.

 

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا