جهان

حمله به بانوی مسلمان در شهر لندن

یک بانوی مسلمان در انگلیس، هدف حمله نژادپرستانه یک افراطی قرار گرفت.

 

یک بانوی مسلمان در انگلیس، هدف حمله نژادپرستانه یک افراطی قرار گرفت.

«ناهلا اشرف» 46 ساله از اهالی منچستر که برای سفری کاری به شهر لندن سفر کرده بود، در یک مرکز خرید، توسط یک فرد نژاد پرست مورد حمله قرار گرفت.

این بانوی مسلمان که به عنوان پژوهشگر در دولت انگلیس مشغول فعالیت است، برای شرکت در یک کنفرانس به لندن سفر کرده و در هنگام استراحت به یک مرکز خرید مراجعه نموده بود.

به گفته شاهدان عینی، فرد مهاجم سعی داشته حجاب وی را از سرش بردارد که با مقاومت این بانوی مسلمان و دخالت چند تن از شهروندان لندنی، موفق نشد و سپس به سمت این بانوی مسلمان، آب دهان پرتاب کرده و از محل متواری شده است.

بلافاصله با تماس فروشندگان این مرکز خرید، پلیس در محل حاضر شد و با شهادت شاهدان، این حمله را به عنوان حمله نژادپرستانه و تبعیض آمیز در نظر گرفته و تحقیقات خود را در این زمینه آغاز نمودند.

«ناهلا اشرف» که به گزارش «ایونینگ نیوز منچستر» بسیار شوکه شده اولین باری است که هدف چنین حمله ای قرار گرفته است.

وی گفته است که فرد مهاجم هنگام حمله فریاد می زد: تو اینجا چکار می کنی، کسانی مانند تو در حال کشتار مردم هستند.

لازم به ذکر است، ناهلا خود از اعضای کمپین ضدنژادپرستی انگلستان است و به گفته خودش، این حمله او را در پیگیری مقابله با پدیده شوم نژادپرستی استوار تر کرده است.

 

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا