جهان

جلوگيرى بحرین از سفر هیئت حقوق بشر به ژنو

مقامات بحرین از سفر هیئت حقوق بشر بحرین به ژنو برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جلوگیری کردند.

 

مقامات بحرین از سفر هیئت حقوق بشر بحرین به ژنو برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جلوگیری کردند.

حسین رضی، عضو مرکز حقوق بشر بحرین در صفحه شخصی خود در تویتر نوشت: مقامات امنیتی در فرودگاه بین المللی بحرین بدون ارائه دلیل از سفر او و ابتسام الصائغ ،دیگر فعال حقوق بشری بحرین، به ژنو جلوگیری کردند.

همچنین منابع حقوق بشری اعلام کردند: به ابراهیم الدمستانی یکی از اعضاء دیدبان حقوق بشر بحرین و دکتر طه الدرازی و همسرش به لندن جلوگیری شده است.

مرکز حقوق بشر بحرین نیز، اقدام مقامات این کشور برای جلوگیری از سفر هیئت حقوق بشر به ژنو به منظور شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم کرد و خواستار تضمین کافی برای فعالیت مدافعان حقوق بشر در داخل یا خارج بحرین شد.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا