جهان

اقامه نماز در مسجد تخریب شده «العلویات» بحرین

شیعیان بحرین در اقدامی نمادین در مکان یکی از مساجد تخریب شده شیعیان توسط رژیم «آل خلیفه» نماز جماعت برگزار کردند.

 

شیعیان بحرین در اقدامی نمادین در مکان یکی از مساجد تخریب شده شیعیان توسط رژیم «آل خلیفه» نماز جماعت برگزار کردند.

این نماز جماعت که در مکان مسجد تخریب شده العلویات، از مساجد تخریب شده شیعیان برگزار شد، لزوم بازسازی اماکن مذهبی تخریب شده را یادآوری کرده و سیاست رژیم «آل خلیفه» را مبنی بر تخریب مساجد شیعیان و اعمال فشار بر شیعیان، درباره برگزاری مراسم مذهبی شیعی به چالش کشیدند.

به گفته کارشناسان حقوق بشر، شیعیان در بحرین از تبعیض مذهبی به شدت رنج برده و حکومت این کشور شیعیان را که اکثریت قاطع مردم بحرین را تشکیل می دهند از حقوق اولیه شهروندی محروم کرده اند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا