جهان

افزايش حمله به مراکز پناهجويان، در آلمان و سوئد

حمله به سرپناه های پناهجویان در آلمان و سوئد – كه تعداد زيادى از آن ها را شيعيان تشكيل می دهند – افزايش يافته است.

 

 

 

 

 

 

حمله به سرپناه های پناهجویان در آلمان و سوئد – كه تعداد زيادى از آن ها را شيعيان تشكيل می دهند – افزايش يافته است.

افزايش اين حملات نگرانی مسئولان این کشورها را برانگیخته است .

 آتش سوزی های ایجاد شده در مراکز پناهجویان در سوئد و آلمان، که برخی مرگبار نیز بوده اند، نگرانی هایی را درباره افزایش روند مهاجر ستیزی در این کشورها ایجاد کرده است.

در سال 2015 در آلمان، 576 مورد حمله، علیه مراکز پناهجویان صورت گرفته، که از این تعداد، 44 حمله با هدف ایجاد حریق انجام شده است.

 در سوئد ، طی ماه اکتبر، 7 مورد آتش سوزی مشکوک در مراکز پناهجویان گزارش شده و به طور کلی در سال 2015، حدود 20 حریق عمدی در این مراکز اتفاق افتاده است.

در ماه های اخیر، جمعی كثير از ساكنان خاور ميانه كه بخشى از آن ها را شيعيان تشكيل مي دهند، بر اثر جنگ و ظلم استبداد حكومت ها ، تن به مهاجرت قهرى داده اند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا