جهان

اعتراض جالب هنرمند آلمانی نسبت به گروههای ضد اسلامی این کشور

«کورت فلجکنستین» هنرمند مشهور آلمانی با توجه به افزایش فعالیت های گروه ضد اسلامی و نژادپرست «پگیدا» در شهر «درسدن» آلمان که به عنوان اصلی ترین شهر فعالیت این گروه شناخته می شود، با شیوه ای جالب به فعالیت های ضد اسلامی این گروه اعتراض کرد.

 

«کورت فلجکنستین» هنرمند مشهور آلمانی با توجه به افزایش فعالیت های گروه ضد اسلامی و نژادپرست «پگیدا» در شهر «درسدن» آلمان که به عنوان اصلی ترین شهر فعالیت این گروه شناخته می شود، با شیوه ای جالب به فعالیت های ضد اسلامی این گروه اعتراض کرد.

این هنرمند مشهور آلمانی در یکی از میدان های اصلی شهر «درسدن» 175 سجاده نماز را پهن کرد و عنوان کرد که همه موظف هستیم این سجاده ها و افرادی که به آن احترام می گذارند را، محترم بدانیم.

وی در پاسخ به سوال علت استفاده از عدد 175

گفت: عدد 7 در دین اسلام اهمیتی قابل توجه دارد و از سوی دیگر در قرآن نام 25 پیامبر نیز ذکر شده است. من نیز با ضرب کردن این دو عدد در هم، 175 سجاده را در این میدان پهن کردم.

گفتنی است از ماه گذشته ، گروه «پگیدا» با بهانه حملات در فرانسه، اقدام به برگزاری راهپیمایی علیه مسلمانان و اسلام کرد، ولی چندین راهپیمایی در اعتراض به اقدامات این گروه انجام شده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا