جهان

بازرسی های نامتعارف در فرودگاههای جده

نيروهاي امنيتي فرودگاه هاي عربستان سعودي طي چند هفته اخير و بعد از روي کار آمدن پادشاه جديد سطح تدابير امنيتي خود را بالاتر از گذشته برده است.

 

نيروهاي امنيتي فرودگاه هاي عربستان سعودي طي چند هفته اخير و بعد از روي کار آمدن پادشاه جديد سطح تدابير امنيتي خود را بالاتر از گذشته برده است.

به گزارش یک شاهد عینی،در فرودگاه بين المللي جده، نيروهاي امنيتي فرودگاه تعدادي از روحانيون شيعه را به اتاقي ديگر برده و آنها را مورد بازجويي بدني قرار دادند.

وي در ادامه افزود: آنها حتي به روحانيون شيعه دستور داده بودند که عمامه هايشان را باز کنند تا داخل عمامه را هم بازرسي کنند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا