جهان

شوکه شدن واتیکان از کشف کتاب مقدس مسیح در ترکیه

مطابقت این انجیل مقدس با تعالیم قرآن کریم در مورد حضرت عیسی علیه السلام 

 

shiawaves2059.jpg - 101.9 kb

به گزارش شیعه ویوز ، در ترکیه کتاب مقدسی کشف شده است که بیش از 1500 سال قدمت دارد. این کتاب مقدس به شدت واتیکان را نگران کرده است؛ چرا که حاوی “انجیل برنابا” است. برنابا یکی از حواریون عیسی مسیح بود که با “پولُس مقدس” سفر می کرده است.

به گزارش یک خبرگزاری رسمی در ترکیه، این کتاب در سال 2000 میلادی کشف شده و در مکانی مخفی در موزه ی “مردم نگاری” آنکارا نگهداری می شود.

این کتاب توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفته و اصالت آن ثابت شده است. آنچه جالب توجه است، مطابقت این انجیل مقدس با تعالیم قرآن کریم در مورد حضرت عیسی علیه السلام می باشد. این انجیل مقدس گواهی می دهد که حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده نشده و فرزند خداوند نبوده؛ بلکه یکی از پیامبران خدای متعال است.

در اواخر این کتاب نوشته شده است که حضرت عیسی علیه السلام به هنگام عروج به آسمانها زنده بوده و به جای او، “یهودا اسخریوطی” یکی از حواریون که مکان وی را به دشمنانش نشان داد، به صلیب کشیده شد.

در این کتاب همچنین ظهور آخرین ناجی اسلام نیز پیشگویی شده است. این در حالی است که اسلام در زمان نگارش این انجیل هنوز ظهور نکرده بود.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا