جهان

زمین کافی برای دفن اموات مسلمانان در ژاپن وجود ندارد

با افزایش تعداد مسلمانان خارجی در ژاپن، قبرستان‌هایی که آیین کفن و دفن اموات را مطابق شریعت اسلامی انجام دهند بسیار کم بوده و در کشوری که سوزندان اجساد به یک رسم عادی و مرسوم تبدیل شده، مسلمانان با مشکلات زیادی روبرو هستند.

با افزایش تعداد مسلمانان خارجی در ژاپن، قبرستان‌هایی که آیین کفن و دفن اموات را مطابق شریعت اسلامی انجام دهند بسیار کم بوده و در کشوری که سوزندان اجساد به یک رسم عادی و مرسوم تبدیل شده، مسلمانان با مشکلات زیادی روبرو هستند.

این کشور با پذیرش کارگران خارجی با رشد جمعیت مسلمانان مواجه خواهد بود و با این حال تنها ۷ محل برای دفن مسلمانان در سرتاسر این کشور در نظرگرفته شده است.

یکی از هفت سایت در نظرگرفته برای تدفین مسلمانان، قبرستانی معمولی در هوکایدو در شهر ساحلی یوشی است. اما این منطقه فقط فضای بسیار محدودی برای تدفین فراهم می کند – فقط چهار تا پنج فضای آزاد – که توفیق عالم ، رئیس انجمن اسلامی هوکایدو ، آن را بسیار نگران کننده توصیف کرده است.

 در همین حال ، برنامه هایی برای ساختن یک قبرستان برای مسلمانان در منطقه اویتا در نظر گرفته شده است ، اما این امر نیز با مخالفت‌هایی از سوی محلی‌ها مواجه شده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا