جهان

از سرگیری فعالیت های مراکز شیعی در کانادا

مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی در شهر مونترال کشور کانادا با مدیریت حجت الاسلام شیخ صالح سیبویه، از نمایندگان مرجعیت شیعه، فعالیت های دینی و فرهنگی خود را از سرگرفت.

مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی در شهر مونترال کشور کانادا با مدیریت حجت الاسلام شیخ صالح سیبویه، از نمایندگان مرجعیت شیعه، فعالیت های دینی و فرهنگی خود را از سرگرفت.

به گزارش شیعه ویوز، این مرکز با شیوع بیماری کرونا و با هدف رعایت دستورات بهداشتی دولت کانادا فعالیت های خود از جمله برگزاری مراسم های هفتگی، مناسبتی را لغو کرده بود.

اما به تازگی و پس از ابلاغ دستورالعمل های جدید بهداشتی از سوی دولت این کشور، مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی فعالیت های خود را از سرگرفت.

رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و ضدعفونی کردن مکان و دست ها از جمله پروتکل های بهداشتی دولت کانادا است که باید از سوی همه ارگان ها و مراکز رعایت شود.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا