جهان

رشد چشمگیر اسلام در آفریقا تا سال ۲۰۳۰ میلادی

نتایج تحقیقات جدید در آفریقا نشان دهنده رشد چشمگیر اسلام و افزایش تعداد مسلمانان در این منطقه تا سال ۲۰۳۰ میلادی است.

نتایج تحقیقات جدید در آفریقا نشان دهنده رشد چشمگیر اسلام و افزایش تعداد مسلمانان در این منطقه تا سال ۲۰۳۰ میلادی است.

بر اساس این پیش بینی ها جمعیت مسلمان در این منطقه تا سال 2030 میلادی 17.6 درصد کل جمعیت مسلمان جهان را تشکیل خواهد داد.

این پیش بینی ها همچنین حاکی از آن است که تعداد مسلمانان در آفریقای غربی از 160 میلیون در سال 2010 به 257 میلیون در سال 2030 میلادی می رسد و دارای افزایش 60 درصدی خواهد بود.

در میان کشورهای آفریقایی نیجریه،ساحل عاج و گابون دارای بیشترین افزایش جمعیت مسلمان هستند.

در نیجریه 47.9 درصد کل جمعیت در سال 2010 میلادی مسلمان هستند و این میزان تا سال 2030 میلادی تا 51.5 درصد افزایش پیدا می کند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا