جهان

برخورد‌ تبعیض آمیز بحرین با افطار دسته جمعی اهل تسنن و پخش اذان از مساجد شیعیان

حکومت بحرین به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مانع از پخش اذان از مساجد شیعیان در این کشور می‌شود.

حکومت بحرین به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مانع از پخش اذان از مساجد شیعیان در این کشور می‌شود.

 

هر کسی از بلندگوهای مساجد شیعیان در بحرین قرآن یا دعا پخش کند، احضار و به زندان و پرداخت جریمه مالی، تهدید می‌شود.

 

این حکومت در ادامه برخورد‌های تبعیض آمیز خود، در حالی که اجازه برگزاری مراسم دسته جمعی افطاری را به اهل تسنن می‌دهد، به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از پخش اذان از مساجد شیعیان جلوگیری می‌کند! 

در حالی که برگزاری مراسم دسته جمعی افطاری در بحرین منعی ندارد و وزارت کشور حتی برگزاری این مراسم را هماهنگ می‌کند، نظام بحرین و سازمان‌های امنیتی وابسته به آن به بهانه کرونا، به اعمال فشار علیه شیعیان می پردازند.

 

شیعیان بحرینی به دلیل هشدارهای حکومتی از حضور در مساجد و حسینیه ها، حتی در شب های قدر خودداری کردند؛ اما حکومت، پخش مراسم قرائت قرآن و دعا را نیز از بلندگو‌های مساجد آنها تحمل نکرده است.

فعالان بحرینی در واکنش به معیار‌های دوگانه حکومت این کشور، این سوال را مطرح کرده اند که چگونه در تجمع‌ها برای برگزاری مراسم افطاری، خطر شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، و آیا این بیماری با بلندگو منتقل می‌شود؟

آنها این اقدام حکومت بحرین را اقدامی با انگیزه های طایفه‌ای عنوان کردند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا