جهان

تهدید به بمب گذاری منجر به تخلیه مسجد شهر آخن در آلمان شد

یک ایمیل تهدید آمیز فرستاده شده به مسجدی در غرب آلمان که منجر به تخلیه مسجد شد، واقعی نبود اما به همان اندازه سبب نگرانی در میان جامعه اسلامی شد.

یک ایمیل تهدید آمیز فرستاده شده به مسجدی در غرب آلمان که منجر به تخلیه مسجد شد، واقعی نبود اما به همان اندازه سبب نگرانی در میان جامعه اسلامی شد.

مسجد یونوس امره، یکی از مساجد شناخته شده در شهر آخن واقع در نوردراین –وستفالن توسط پست الکترونیکی مورد تهدید به بمب گذاری قرار گرفت.

در پاسخ به این حادثه پلیس مسجد را تخلیه کرده و با سگ های شناسایی بمب، محل به طور کامل مورد تفتیش قرار گرفت.

تحقیقات پلیس نشان داد که بمبی در کار نبوده و فقط تهدید به بمب گذاری بوده است.

در ماه های اخیر، ده ها مسجد در سراسر آلمان تهدیدهایی دریافت کرده و نگرانی های زیادی در این رابطه جامعه اسلامی را در برگرفته است.

این کشور در سال های اخیر شاهد رشد اسلام هراسی  ناشی از اقدامات تروریستی سنی های تندرو و احزاب راست افراطی بوده است. 

آلمان ، کشوری با بیش از ۸۱ میلیون نفر ، پس از فرانسه، دومین جمعیت مسلمانان در اروپای غربی را دارد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا