جهان

خانواده مسلمان در رستوران آمریکایی «تروریست» خطاب شدند

خانواده مسلمانی که برای غذاخوردن به یک شعبه رستوران زنجیره ای اپل بیز در پنسیلوانیای آمریکا رفته بودند، با رفتار اهانت آمیز مواجه شده و «تروریست» خطاب شدند.

خانواده مسلمانی که برای غذاخوردن به یک شعبه رستوران زنجیره ای اپل بیز در پنسیلوانیای آمریکا رفته بودند، با رفتار اهانت آمیز مواجه شده و «تروریست» خطاب شدند.

ویدئوی گرفته شده از این حادثه نشان می دهد که چگونه یک مرد عصبانی به خانواده ای که فقط برای شام خوردن آمده بودند، حمله کرده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

 رایت می گوید مدیر رستوران هیچ اقدامی علیه این برخورد نکرد.

رایت ادامه داد وقتی که این مرد اسلام هراس رستوران را ترک کرد مدیر فروشگاه به جای اینکه از ما عذرخواهی کند، از من و خانواده ام خواست که آنجا را ترک کنیم.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا