جهان

خیریه اسلامی روچستر انگلستان به بی خانمان‌ها و نیازمندان غذارسانی می‌کند

موسسه خیریه اسلامی شهر روچستر در منطقه مسکونی کنت در منچستر انگلستان، به بی خانمان ها و نیازمندان غذای رایگان می دهد. 

موسسه خیریه اسلامی شهر روچستر در منطقه مسکونی کنت در منچستر انگلستان، به بی خانمان ها و نیازمندان غذای رایگان می دهد. 

ساج حسین ۳۷ ساله موسس خیریه «هدف زندگی» که ۵ سال پیش فعالیتش را در یورکشایر آغاز کرده، با همکاری داوطلبان به غذادهی بی خانمان های شهرهای مختلف بریتانیا می پردازد.

وی هدفش را تغذیه نیازمندان و در عین حال تقویت انسجام اجتماعی عنوان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ما ماهانه در یورکشایر فعالیت هایی داریم و اکنون به بیرمنگام و روچستر می پردازیم. 

حسین تصریح کرد: روال ما این است که سدهای موجود میان جوامع را بشکنیم و اطمینان حاصل کنیم که همه احساس همبستگی و مشارکت داشته باشند؛ به خصوص اکنون، با توجه به اسلام هراسی و منفی گرایی در رسانه ها، فکر می کنم مبارزه برای دستیابی به مثبت اندیشی بسیار مهم است.

 وی تاکید کرد: این فقط بی خانمان ها نیستند که به کمک ما نیاز دارند، بلکه افرادی که از اضطراب، افسردگی، محرومیت و تنهایی رنج می برند را نیز نباید فراموش کنیم و از آن ها حمایت کنیم.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا