جهان

مزاحمت بی رحمانه افسر پلیس استرالیایی برای 2 بانوی محجبه

مسلمانان استرالیا خواستار اخراج افسر پلیسی شدند که با رفتاری نژادپرستانه، دو بانوی مسلمان را به خاطر داشتن حجاب اسلامی متوقف ساخت و برای آن ها مزاحمت ایجاد کرد.

مسلمانان استرالیا خواستار اخراج افسر پلیسی شدند که با رفتاری نژادپرستانه، دو بانوی مسلمان را به خاطر داشتن حجاب اسلامی متوقف ساخت و برای آن ها مزاحمت ایجاد کرد.

 به گزارش شیعه ویوز به نقل از دیلی میل، یک کمیسیون مستقل، مامور پلیس ارشد و همکارش را که دو بانوی مسلمان را مورد برخورد نژادپرستانه قرار داده بود، متهم شناخت.

فدراسیون شوراهای اسلامی استرالیا پیشتر درباره اقدامات این افسر پلیس با کمیسیون رفتارهای اجرای قانون استرالیا صحبت کرده و آن را غیر انسانی توصیف کرده بود.

پلیس نیز عنوان کرده که از این رویداد آگاهی داشته و تحقیقات دقیقی در این رابطه انجام می گیرد.

فعالان مدنی در استرالیا می گویند که رفتارهای نژاد پرستانه در این کشور رو به افزایش نهاده و اینکه افسران پلیس نیز این گونه برخوردهایی داشته باشند، ناامید کننده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا