جهان

آزادی زندانیان شیعه نیجریه از اسارت

تعدادی از شیعیان نیجریایی که در این کشور در زندان به سر می بردند، با حکم دادگاه عالی این کشور آزاد شدند.

تعدادی از شیعیان نیجریایی که در این کشور در زندان به سر می بردند، با حکم دادگاه عالی این کشور آزاد شدند.

این شیعیان حدود سه سال در زندان نیجریه در بند بودند.

آنها پس از کشتار گسترده شیعیان نیجریه در شهر زاریا توسط ارتش این کشور بازداشت شدند، کشتاری که شهادت حدود هزار تن از شیعیان نیجریه را در پی داشت.

شیخ ابراهیم زکزاکی، یکی از علمای شیعه در نیجریه نیز، پس از کشتار زاریا توسط نیروهای ارتش این کشور بازداشت شد و تاکنون با وجود هشدارهای پزشکی مبنی بر وخامت حال او،  در حبس قرار دارد.

حبس وی در حالی ادامه یافته که دیوان عالی نیجریه حکم آزادیش را صادر نموده، ولی ارکان حکومتی این کشور از آزاد شدن شیخ زکزاکی جلوگیری می نمایند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا