جهان

تأکید سازمان امنیت اروپا بر ضرورت تقویت گفت‌وگوی ادیان

سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه‌ای تأکید کرد که این سازمان با نگرانی ادامه اقدامات خشونت‌آمیز فزاینده به دلیل فهم اشتباه از ادیان و ترویج تعصب دینی را دنبال می‌کند.

 

سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه‌ای تأکید کرد که این سازمان با نگرانی ادامه اقدامات خشونت‌آمیز فزاینده به دلیل فهم اشتباه از ادیان و ترویج تعصب دینی را دنبال می‌کند.

این سازمان در ادامه از دولت‌ها خواست که با اتخاذ یک رویکرد جامع مبتنی بر فرهنگ احترام و تفاهم متقابل و از طریق گفت‌وگو میان ادیان و ترویج برنامه‌های آموزشی که تقویت‌کننده مساوات و احترام به حقوق بشر است، بر مقابله با جنایات تنفر و تبعیض تمرکز کنند.

در این بیانیه تأکید شده که دولت‌ها باید با هماهنگی جامعه مدنی، یک سیستم پشتیبانی قوی برای کمک به قربانیان ایجاد کنند. 

سازمان امنیت و همکاری اروپا، بزرگترین سازمان بین دولتی یا بین‌المللی حول مسائل امنیتی است. فعالیت‌های این سازمان شامل کنترل اسلحه، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و منصفانه است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا