جهان

بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

سازمان جهانی نفی خشونت ـ مسلمان آزاده ـ به مناسبت 26 ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، بیانیه ای صادر کرد. 

 

 

سازمان جهانی نفی خشونت ـ مسلمان آزاده ـ به مناسبت 26 ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، بیانیه ای صادر کرد. 

این سازمان در بیانیه خود آورده: شکنجه های فیزیکی و روانی همچنان از سوی حکومت ها، جریان ها و گروه های تروریستی با انگیزه های سیاسی، طایفه ای و نژادپرستانه علیه قربانیان به کار گرفته می شود. 

مسلمان آزاده گفته: از شکنجه برای گرفتن اعترافات غیر حقیقی و غیر قانونی و کسب اطلاعات خصوصی استفاده می شود؛ رفتار و اقدامی که تمامی قوانین انسانی را نقض کرده و نادیده می گیرد. 

این بیانیه افزود: از نظر قوانین بین المللی، شکنجه جرم محسوب می شود و نمی توان تحت هیچ شرایطی آن را توجیه کرد. 

مسلمان آزاده گفته حکومت ها از شکنجه به عنوان یک ابزار ضد انسانی، برای ترساندن و خاموش کردن معترضان، دگراندیشان و اصلاح طلبان استفاده می کنند و متأسفانه جامعه جهانی ناتوان از هر اقدامی، آنچه را رخ می دهد نادیده می گیرد و با لحاظ داشتن منافع اقتصادی و سیاسی از کنار حقوق بشر بی تفاوت می گذرد.

این سازمان در پایان بیانیه خود خواستار برخورد مناسب و سریع با حکومت ها و گروه های شکنجه گر شد و از مدافعان واقعی حقوق بشر خواست تا برای نجات قربانیان شکنجه اقدام کرده و شکنجه گران را تحت پیگرد قرار دهند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا