جهان

بی حرمتی به مسجدی در فرانسه با خون و سر خوک

مهاجمین با خون و سر خوک به محل ساخت مسجد در فرانسه بی حرمتی کردند.

 

مهاجمین با خون و سر خوک به محل ساخت مسجد در فرانسه بی حرمتی کردند.

کارگران ساختمانی که مسجدی را در جنوب غربی فرانسه می سازند، متوجه وجود یک سر و خون خوک در ورودی  محل ساخت و ساز شدند. 

این مسجد در شهر کوچک برگراک در دوردون فرانسه ساخته می شود و مخالفت هایی که با طرح پیشنهادی برای بنای این مسجد در سال 2017 داده شده بود، بالاخره در اکتبر 2018 به پایان رسید.

چالرز پارولوئیز معاون دادستان عمومی برگراک در این باره گفت: مهاجمین خون بر دیوارها پاشیده و یک سر بریده خوک را در محل گذاشته بودند. خرابکاری در طول شب به وقوع پیوست و تا زمان ورود کارگران به محل کسی متوجه آن نشده بود.

فردریک پریسات کمیسر پلیس برگراک نیز گفت: ما به چنین اقداماتی که به آزادی عقیده و بیان صدمه می زنند را به شدت محکوم می کنیم.

این کمیسر پلیس بر اهمیت «احترام متقابل» در جامعه تاکید کرد.

گفته می شود در چند روز گذشته پوسترهایی در این شهر توزیع شده که بر روی آن نوشته شده «برگراک شهر اسلام نیست!» شهردار ضمن اشاره به انتشار این پوسترهای بحث برانگیز گفت: من نمی گویم که قطعا این دو اقدام با هم در ارتباط هستند اما در یک راستا انجام گرفته اند.

گفته می شود در فرانسه بی حرمتی به یک ساختمان مذهبی می تواند 7 سال زندان در پی داشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا