جهان

موج اهانت ها به مقدسات اسلامی در مالزی

یک سازمان نظارتی در مالزی که اخیرا علیه «اهانت به مقدسات اسلامی» راه اندازی شده اعلام کرد که تنها در یک هفته، بیش از 10 هزار شکایت دریافت کرده است.

 

یک سازمان نظارتی در مالزی که اخیرا علیه «اهانت به مقدسات اسلامی» راه اندازی شده اعلام کرد که تنها در یک هفته، بیش از 10 هزار شکایت دریافت کرده است.

نهاد نظارتی که تحت سرپرستی سازمان توسعه اسلامی در مالزی راه اندازی شده اعلام کرد در عرض یک هفته که از تاسیس آن می گذرد، 10 هزار شکایت در رابطه با ادبیات اهانت آمیز علیه اسلام در شبکه ها و رسانه ها دریافت کرده است.

فوزیه صالح معاون عملی وزیر امور اسلامی این سازمان در اینباره گفت: هر شکایت به طور دقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد تا سندیت آن ثابت شود.

وی افزود: دلیل بررسی ها این است که تعداد زیادی از حساب ها تقلبی هستند و این شکایت های تقلبی بیشتر برای تحریک کردن می باشند. گاهی نیز پیش می آید که تکراری باشند. ما به دقت غربالگری انجام می دهیم، اما آنچه نگران کننده است تعداد زیاد شکایت های انجام گرفته می باشد.

وی در مصاحبه با خبرنگاران در یک نشست حفظ و قرائت قرآن مجید افزود: وجود یک شکاف بزرگ در میان مذاهب مختلف در جامعه، برای ملت خوب نیست و چنین انتقاداتی باید متوقف شوند.

او همچنین گفت: گاهی سیاستمداران مخالف، نسبت به غیرمسلمانان سخت گیر می شوند که این باعث انتقام گیری و اهانت آنان به اسلام می شود و فضای ناسالمی را در جامعه به وجود می آورد.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا