جهان

گزارش جدید سازمان تحقیقاتی پیو: گرایش ​سیاه پوستان آمریکایی به دین اسلام افزایش یافته است

براساس آخرین گزارش سازمان تحقیقاتی «پیو» بیشتر سیاه پوستان آمریکایی هرچند مسیحی شناخته می شوند، اما به تدریج بسیاری از آنان تصمیم می گیرند که به دین اجدادشان یعنی اسلام روی آورده و مسلمان شوند.

 

براساس آخرین گزارش سازمان تحقیقاتی «پیو» بیشتر سیاه پوستان آمریکایی هرچند مسیحی شناخته می شوند، اما به تدریج بسیاری از آنان تصمیم می گیرند که به دین اجدادشان یعنی اسلام روی آورده و مسلمان شوند.

دکتر محمد فراسر رحیم، برگزارکننده نمایشگاه دیجیتالی «مسلمانان آفریقایی برده و آزاد شده» در کالج چارلستون در این باره، گفت: نخستین مسلمانان به صورت برده از آفریقا به آمریکا آورده شدند.

به گفته وی از آنجایی که حفظ دین در جامعه مسیحی اروپا برای برده ها کار بسیار دشواری بوده امروزه بسیاری از سیاه پوستان آمریکایی هویت مسیحی دارند.

وی افزود: با این حال تحقیقات جدید موسسه پیو نشان می دهد که سیاه پوستان آفریقایی تبار هم اکنون 50% جامعه مسلمانان آمریکایی را تشکیل می دهند و تقریبا نیمی از آنان تازه گرویدگان به اسلام هستند، این رقم نسبتا بالاست چرا که برطبق آمار تنها 15% مسلمانان غیرسیاه پوست از جمله مدیترانه و شمال آفریقا به اسلام گرویده اند و اینکه تنها 6% مسیحیان سیاه پوست نیز تازه گرویدگان هستند.

در این نظرسنجی از تازه مسلمانان سیاه پوست پرسیده نشده که آیا عضو سازمانی متعلق به مسلمانان بوده اند یا نه و چرا؟ 

گفتنی است، بسیاری از مسلمانان آفریقایی تبار برجسته در آمریکا از جمله محمد علی کلی، مالکوم ایکس و امام دین محمد از طریق برخی سازمان های اسلامی از مسیحیت به دین اسلام گرویده اند.

کارشناسان بر این باور هستند علت گرایش سیاه پوستان آفریقایی به دین اسلام در سال های اخیر می توانند الهیات متفاوت این دین از مسیحیت، نظم و انضباطی که اسلام می طلبد و افشاء شدن تاریخچه برده داری آمریکا و مسلمان بودن برده های سابق باشد.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا