جهان

بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت، به مناسبت سال روز جهانی مبارزه با مخدوش کردن شخصیت زن

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاده» به مناسبت سال روز جهانی مبارزه با مخدوش کردن شخصیت زن و نفی بدرفتاری با زنان، بیانیه ای صادر کرد.

 

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاده» به مناسبت سال روز جهانی مبارزه با مخدوش کردن شخصیت زن و نفی بدرفتاری با زنان، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش شیعه ویوز، سازمان مسلمان آزاده در این بیانیه، همبستگی همه جانبه خود را با مسائل گوناگون زنان به ویژه مسائل مرتبط با حقوق انسانی آنان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه مذکور آمده است: 

بیشتر اطلاعات به دست آمده مربوط به زنانِ جهان عرب و کشورهای خاورمیانه نشان می دهد این قشر از جامعه، از رخدادهای مصیبت باری که در این بخش از جهان به وجود آمده، متضرر شده و زیان دیده اند؛  رخدادهایی که به نزول بی سابقه ی وضعیت زنان منجر شده،  و هزاران تن از آنان به بدترین شیوه به بردگی گرفته و شکنجه می شوند.

این بیانیه افزود: باید توجه داشت که این شرایط از سوی جریان ها و در سطوح گوناگون مانند گروه های تروریستی و دسته ها و جریان های دینی افراط گرا و رژیم های سیاسی خودکامه و بیگانه با دموکراسی،  علیه این قشر از جامعه روا داشته شده است.

مسلمان آزاده ادامه داد: با توجه به این وضع،  ما از جامعه جهانی می خواهیم زمینه ی ارتقای  امور فرهنگی زنان را فراهم آورد  و برای کاستن از درد و رنجی که میلیون ها زن آن را تجربه می کنند، بکوشد. 

سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه تاکید کرد: این امر هنگامی تحقق می یابد که با تصویب قوانینی، دولت ها و نظام های بین المللی به پای بندی و عمل به آن ملزم شوند و لازم است قوانینِ تصویب شده،  حقوق انسانی زنان در تمام زمینه های آزادی عمومی و فردی، امکان تحصیل، حضور و مشارکت فعال در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و سلامت امنیتی آنان را تأمین و تضمین کند. 

 

سازمان جهانی نفی خشونت ، در پایان بیانیه خود از جامعه جهانی خواست  از اعمال خشونت و دیگر رفتارهای ضد حقوق بشری  علیه زنان در جوامع مختلف، خصوصا خاورمیانه جلوگیری کند.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا