جهان

مدیر کل یونسکو: میراث اسلامی در اروپا دارایی عظیمی در برابر افراط گرایی است

خانم اودره آزوله، محقق فرانسوی و مدیر کل یونسکو در جلسه علنی این سازمان که در شهر مادرید برگزار شد، گفت: هویت را نمی توان ساده گرفت و از این رو گذشته را هم نمی توان فراموش کرد، و همه ما به خوبی می دانیم که فرهنگ و میراث هنری و تاریخی هر ملتی هویت مردم آن ملت یا کشور است.

 

خانم اودره آزوله، محقق فرانسوی و مدیر کل یونسکو در جلسه علنی این سازمان که در شهر مادرید برگزار شد، گفت: هویت را نمی توان ساده گرفت و از این رو گذشته را هم نمی توان فراموش کرد، و همه ما به خوبی می دانیم که فرهنگ و میراث هنری و تاریخی هر ملتی هویت مردم آن ملت یا کشور است.

مدیر کل یونسکو در ادامه ضمن اشاره به خطوط اصلی و اقدامات یونسکو در راستای حفظ میراث اسلامی در جهان، افزود: از همان بدو تاسیس سازمان یونسکو یعنی سال 1945 تا کنون یکی از دغدغه های اصلی این سازمان حفظ و رسمیت بخشیدن به بناها، فرهنگ ها و در کل میراث فرهنگی اسلام در سرتاسر جهان بوده است. 

وی افزود: خوشبختانه هم اکنون می توانیم این ادعا را داشته باشیم که میراث اسلامی در اروپا یک دارایی عظیم و یک پاسخ قاطع برای مقابله با جریان های افراطی و اسلام ستیزان است، زیرا که ما با شناساندن این میراث غنی اسلامی، به عالمیان خواهیم فهماند که دین حقیقی اسلام از هرگونه افراط و بی تمدنی به دور است.

لازم به ذکر است خانم اودره آزوله، سیاست مدار و محقق فرانسوی است که در سال 2017 به جای خانم آرینا بوکووا به سمت مدیر کلی سازمان یونسکو منسوب شد.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا