جهان

افزایش چشمگیر جرایم علیه مسلمانان کانادا

آخرین آمار منتشر شده از جرایم ناشی از تنفر در کانادا، نشان می‌دهد که جرایم ناشی از اسلام‌ هراسی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن، ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

 

آخرین آمار منتشر شده از جرایم ناشی از تنفر در کانادا، نشان می‌دهد که جرایم ناشی از اسلام‌هراسی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن، ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این آمار که به تازگی منتشر شده، کانادا در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد چشمگیر جرایم ناشی از تنفر دینی و نژادی بوده است.

در این میان، جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان که به پلیس گزارش و ثبت شده، نسبت به سال قبل از آن ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

در سال ۲۰۱۷ جرایم ناشی از تنفر دینی و نژادی همچون دیوارنویسی‌های نفرت‌آمیز و خرابکاری در کاناد،ا به طور کلی ۴۷ درصد رشد داشته است.

برای این سال، پلیس ۲۰۷۳ مورد جرم ناشی از نفرت را ثبت کرد که ۶۶۴ مورد بیش از ۲۰۱۶ بوده است. موارد نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان، یهودیان و سیاه‌پوستان بیشترین رشد را در بین جرایم ناشی از نفرت‌ داشته و این افزایش بیشتر در ایالت‌های اونتاریو و کبک بوده است. 

در سال ۲۰۱۶ تعداد جرایم ناشی از تنفر  علیه مسلمانان نسبت به سال قبل کاهش داشت اما در سال ۲۰۱۷ موارد جرم علیه مسلمانان ۱۵۰ درصد بیش از سال قبل بوده است.

احسان گردی ( Ihsaan Gardee) مدیر اجرایی شورای ملی مسلمانان کانادا (NCCM) می‌گوید: سال ۲۰۱۷ سال بسیار سختی برای جامعه مسلمانان کانادا بود؛ و این آمار تازه منتشر شده، نشان می‌دهد در فوریه ۲۰۱۷ جرایم مرتبط به اسلام هراسی به بیشترین میزان رسید.

در بین ایالت های کانادا، اونتاریو که پرجمعیت‌ترین استان این کشور به شمار می‌رود، بیشترین رشد آمار این جرایم را داشته و از ۶۱۲ مورد در سال ۲۰۱۶ به۱۰۲۳ مورد در ۲۰۱۷ رسید که به معنای ۶۷ درصد افزایش است.

ایالت کبک نیز دومین ایالت کاناداست که بیشترین رشد جرایم نفرت‌پراکنی را شاهد بوده است. بنابر آمار، این جرایم از ۳۲۷ مورد در سال ۲۰۱۶ به ۴۸۹ مورد در ۲۰۱۷ رسیده که رشد ۵۰ درصدی را در این استان نشان می‌دهد.

احسان گردی می‌گوید: این آمار نشان می‌دهد که اسلام‌هراسی در کانادا در حال گسترش و فراگیر شدن است. 

به گفته وی این آمار تنها نوک قله یک کوه یخ است؛ تقریبا دو سوم از جرایم مربوط به تنفر دینی و نژادی به دلایل مختلف از جمله ترس از انتقام، شرم و بیم اینکه پلیس آنها را باور نکند، هیچگاه گزارش نمی‌شوند.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا