جهان

عضو مجلس اعیان بریتانیا: شیعیان برای صلح و آزادی مبارزه می کنند

یکی از اعضای مجلس اعیان بریتانیا، گفت: شیعیان برای صلح و آزادی مبارزه می کنند و حتی با شگنجه گران خود تسامح دارند.

 

یکی از اعضای مجلس اعیان بریتانیا، گفت: شیعیان برای صلح و آزادی مبارزه می کنند و حتی با شگنجه گران خود تسامح دارند.

«موریس کلاسمن» عضو مجلس اعیان بریتانیا در همایش گفتگوی سیاسی در بغداد، با ستودن اقدامات شیعیان در عراق، گفت: شیعیان در عراق برای صلح و آزادی مبارزه می کنند و حتی باوجود ظلم و شکنجه ای که در حق شان شده است، با شکنجه گرانشان با تسامح رفتار می کنند.

این عضو مجلس اعیان انگلیس افزود: اخلاق امام اول شیعیان و اهل بیتش که به معاویه و ارتش وی اجازه داد تا در آب شریک باشند، باعث شد تا شیعیان مشارکت دیگران در نفت و کار را براساس اصل عدالت اجتماعی بپذیرند، اما یزید که آب را بر حسین علیه السلام بست، منافع شخصی و زورگویی مستبدانه و ظالمانه را متبلور کرد.

کلاسمن ادامه داد: یزید قدرت را در انحصار خود می دانست و فاسد بود و به تکثرگرایی اعتقادی نداشت.

موریس کلاسمن اخیرا برای حضور در مراسم میلیونی اربعین حسینی به همراهی یک گروه رسانه ای وارد عراق شد و برای آماده کردن و تهیه یک فیلم مستند از این مراسم فعالیت نمود.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا