جهان

نخستین ازدواج اسلامی قانونی در پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شد

نخستین ازدواج قانونی اسلامی توسط امامان جماعت مسجد القدس در گیتسویل واقع در شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی برگزار شد.

 

نخستین ازدواج قانونی اسلامی توسط امامان جماعت مسجد القدس در گیتسویل واقع در شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی برگزار شد.

این مراسم ازدواج رسمی  درحالی انجام می گرفت که اخیرا دیوان عالی غرب کیپ تاون، به دولت دستور داده که ازدواج اسلامی را نیز به رسمیت بشمارد.

فاطمه کوهان، معاون وزیر امور داخلی، اعضای مسجد و خانواده های زوج مسلمان در این مراسم حضور داشتند. 

کوهان در این باره گفت: خوشحالیم از اینکه چنین اقداماتی در روز میراث صورت می گیرند، روزی که نماد وحدت و همبستگی تمام مردم از قومیت ها و ادیان مختلف در جامعه آفریقای جنوبی است.

وی افزود: ما هنوز جامعه ای در حال گذر داریم. اسلام به این منطقه از جنوب آفریقا توسط بردگان و زندانیان سیاسی که از هند شرقی توسط هلندی ها آورده شده اند معرفی شده است. 

به گفته وی، این افراد که به صورت آزادانه اجازه اعمال مذهبی را نداشته اند، دین و فرهنگ اسلامی شان را به طور مخفیانه حفظ کردند و سر انجام موفق شدند فرهنگ آفریقا را نیز تغییر دهند..

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا