جهان

نارضایتی نمازگزاران از کمبود ظرفیت مساجد در شهرهای کانادا

افزایش جمعیت مسلمانان در کشور کانادا منجر شده مقامات مساجد به برپایی مراسم در اماکن خارج از مسجد متوسل شوند.

 

افزایش جمعیت مسلمانان در کشور کانادا منجر شده مقامات مساجد به برپایی مراسم در اماکن خارج از مسجد متوسل شوند.

جامعه اسلامی در شهر لندن در جنوب غربی ایالت انتاریو در کانادا هم اکنون بیشتر از ظرفیت مسجد کنونی در خیابان آکسفورد است.

نمازخانه و زیرزمین مسجد مسلمانان نیز در روزهای جمعه به قدری فشرده می شوند که مسئولین مسجد برای برگزاری مراسم متنوع مذهبی به محوطه های دیگری از مرکز فارگارسون متوسل شده اند.

یحیی خرات، استاد دانشگاه وسترن که هفته گذشته در یکی از این مراسم شرکت داشته می گوید: همانطور که می دانید جامعه اسلامی هر روز بزرگتر و بزرگتر می شود و مکان ها ظرفیت کافی ندارد. به همین سبب نیز مسئولین مسجد سعی دارند مکان هایی را برای تسهیل کار نمازگزاران در نظر بگیرند.

به گفته برخی نمازگزاران پارکینگ های خارج از مسجد در عرض چند دقیقه پر می شوند و آن ها مجبورند اتومبیل خود را در خیابان یا میادین پارک کنند.

علی چابهار از نمازگزاران این  مسجد در این باره می گوید: هنگام برپایی نماز همیشه شاهد ازدحام فوق العاده ای هستیم.

چابهار افزود: برخی از نمازگزاران فقط به خاطر پیدا نکردن جای پارک دچار سردرگمی و نگرانی می شوند و از آمدن ناامید می گردند.

در راستای تقاضای رو به رشد برای ایجاد فضای نماز بزرگتر، جامعه اسلامی کانادا امیداور است بتواند یک مرکز چند منظوره با عنوان «باغستان نور» راه اندازی کند. این پروژه  با حمایت انجمن مسلمانان کانادا راه اندازی می شود.

چابهار در این باره می گوید: ما به فضای بیشتری نیاز داریم. 

نه فقط برای نماز بلکه برای فعالیت های دیگر و اکنون زمان آن رسیده که جامعه در این زمینه نیز به ما یاری برساند.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا