جهان

راست گرایان در اتریش ذبح حلال و کوشر حیوانات را محدود می کنند

درحالی که مسئله ذبح حلال و کوشر (مجاز برای یهودیان) پیش از این نیز در کشور اتریش مسئله ساز بود، اخیرا مقامات حزب راست گرای این کشور اعلام کرده اند که قصد محدودکردن آن را داشته و کسانی که خواهان گوشت حلال و کوشر هستند باید ثبت نام کنند.

 

درحالی که مسئله ذبح حلال و کوشر (مجاز برای یهودیان) پیش از این نیز در کشور اتریش مسئله ساز بود، اخیرا مقامات حزب راست گرای این کشور اعلام کرده اند که قصد محدودکردن آن را داشته و کسانی که خواهان گوشت حلال و کوشر هستند باید ثبت نام کنند.

به گزارش ایندیپندنت، مسئله گوشت حلال و کوشر (مجاز برای یهودیان) بار دیگر در کشور اتریش بحث برانگیز شده و وزیر محیط زیست حزب راست گرای این کشور اعلام کرده که قصد محدود کردن ذبح حیوانات بدون استفاده از بیهوش کننده را دارد. گوتفرید والده هاول، مدعی شده این اقدام از دیدگاه حقوق حیوانات انجام می گیرد.

در همین راستا در آیین نامه های جدید از مسلمانان و یهودیان در اتریش خواسته شده که برای دریافت گوشت ذبح حلال و کوشر از پیش ثبت نام انجام دهند.

این مسئله نگرانی هایی را در جامعه اسلامی و یهودی اتریش برانگیخته است.

اسکار دودن، رئیس انجمن یهودیان در وین، گفت که این طرح به معنای فهرست کردن یهودیان خواهد بود، که یادآور قوانین نژادپرستانه نازی هایی است که در اتریش پس از ادغام با آلمان در سال 1938 ارائه شدند.

یک سخنگوی اجتماعی در توییتر نوشت: این یک حمله علیه زندگی مسلمانان و یهودیان است!

درحالی که هر دو جامعه مسلمانان و یهودیان در ذبح حلال و کوشر حیوانات قوانین نسبتا مشابهی دارند، برخی احزاب راست گرای اروپایی به بهانه حمایت از «حقوق حیوانات»، توطئه محدود کردن ذبح حلال را به راه انداخته اند.

در همین راستا نیز اخیرا برای نخستین بار در یکی از مناطق بریتانیا، اعضای شورای شهر بدون توجه به خواسته های مردم، مصرف گوشت ذبح حلال را در تمامی مدارس ممنوع ساختند.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا