جهان

درخواست سازمان جهانی نفی خشونت از مقامات مجمع الجزایر کومور برای ایجاد حکومتی عدالت محور

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) طی بیانیه ای از مقامات مجمع الجزایر کومور، خواست تا در ایجاد حکومتی عدالت محور کوشا باشند.

 

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) طی بیانیه ای از مقامات مجمع الجزایر کومور، خواست تا در ایجاد حکومتی عدالت محور کوشا باشند.

در بیانیه این سازمان که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری شیعه ویوز رسیده است آمده : 

اخیرا خبرهایی نگران کننده از کشور آفریقایی کومور به دست ما رسیده که حاکی از عدم رعایت حقوق بشر، حقوق رسانه، حقوق سیاسی و اموری از این دست از سوی حکومت این کشور می باشد، امری که عواقب وخیمی همچون برهم زدن امنیت اجتماعی و صلح ملی را در پی خواهد داشت.

این بیانیه افزود: به گزارش منابع حقوقی، مقامات حکومتی مجمع الجزایر کومور با سیطره بر پیکره دولت و با استفاده از نیروهای مسلح، به هتک حرمت، بازداشت های بی مورد، شکنجه های روحی و بدنی، حصر در خانه و در آخر قلع و قمع معترضان به نظام حکومتی اقدام می کنند.

مسلمان آزاده افزود: ادامه این رفتارهای زشت و زننده و به دور از انسانیت، نبود امنیت اقتصادی و برهم زدن نظم اجتماعی در آینده ای نزدیک را در پی دارد که باعث از بین رفتن آزادی های فردی ـ اجتماعی، تفرقه بین افراد یک جامعه و محو کردن صلح و دوستی در این کشور آفریقایی می شود.

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) در پایان بیانیه خود از مقامات مجمع الجزایر کومور و همچنین کلیه طرف های فعال سیاسی در جامعه این کشور خواست به حقوق سیاسی افراد جامعه، به مبدا انتقال صلح آمیز دولت به دیگران، تامین آزادی های عمومی، آزادی بیان و آزادی فعالیت های رسانه ای احترام گذاشته ودر امور حکومتی و در راستای دموکراسی برای مردم، شفاف سازی کنند.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا