جهان

سیاست چین برای محدود کردن مسلمانان اویغور

 چین برای اعمال محدودیت بر مسلمانان اویغور، یک میلیون کارمند کمونیست را به کار گرفته است.

 

 چین برای اعمال محدودیت بر مسلمانان اویغور، یک میلیون کارمند کمونیست را به کار گرفته است.

حکومت چین برای اعمال فشار بر مسلمانان اویغور به منظور تغییرات مناسک و عادات دینی شان به روش جدیدی روی آورده تا آنها را به پذیرفتن بیشتر تفکرات کمونیستی مجبور نماید. 

برهمین اساس، نظام این کشور به بیش از یک میلیون کارمند کمونیست چینی دستور داد تا به منازل خانواده های مسلمان اویغور در ترکستان شرقی نقل مکان کرده و ارزش های تاییدی و حمایتی حزب کمونیست را در ذهن آنها جای دهند.

به گفته رسانه های دولتی، این مدت را که کارمندان کمونیست در منازل مسلمانان خواهند گذرانید، «هفته های وحدت» نامیده شده که در آن زندگی کارگران با خانواده های مسلمان برای تضمین وفاداری و هواداری آنها به این حزب رصد می شود. 

روزنامه انگلیسی تایمز نیز در گزارشی اعلام کرد: از خانواده های مسلمان خواسته شده است تا عکس «شی جی پینگ»رئیس جمهوری چین را در اتاق هایشان قرار دهند و در جشن های به اهتزار درآوردن پرچم ملی و سوگند وفاداری یاد کردن، شرکت کنند.

شایان ذکر است، کارمندان کمونیست در منازل مسلمانان اویغور مانع ادای مناسک دینی شان می شوند و دولت چین تدابیر نظارتی و امنیتی را در ایالت سین کیانگ قرار داده؛ تا جایی که ناظران معتقدند که این منطقه به یک دولت پلیسی تبدیل شده است.

گفتنی است، کشور چین جزو اولین کشورهایی است که اسلام در آن وارد شد و پس از ورود اسلام به سرعت گسترش پیدا کرد.

 تعداد مسلمانان این کشور به طور دقیق در دست نیست و آمار متفاوتی در مورد تعداد آنها ارائه می شود که بین 50 تا 100 میلیون نفر است. 

این مسلمانان در نواحی مختلف چین ساکن هستند، اما اکثریت آنها در منطقه خودمختار سین زندگی می کنند.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا