جهان

مسلمان آزاده: جامعه ی جهانی برای اجرایی نمودن پیمان نیویورک به پا خیزد

با فرارسیدن روز جهانی مهاجران، سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) بیانیه ای صادر کرد.

 

با فرارسیدن روز جهانی مهاجران، سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) بیانیه ای صادر کرد.

 در این بیانیه که نسخه ای از آن به دست شیعه ویوز رسیده، آمده است:

همگان می دانند که اوضاع مهاجران از شرق و جنوب، به ویژه از برخی کشورهای خاورمیانه و قاره ی آفریقا چگونه است. 

آنان برای یافتن ماوایی، با مرگ رودررو می شوند تا به کشورهای اروپایی و آمریکا برسند و از سختی اوضاع سرزمین های مادری خود، خصوصا مشکلات معیشتی رهایی یابند؛ که البته این تصمیم پس از تلاش های فراوان اما ناموفق برای یافتن فرصت های زندگی انسانی در محل سکونت و سرزمین مادری شان، صورت پذیرفته است.

در ادامه ی بیانیه آمده است: در این کوچ ناخواسته شماری از مهاجران با خطر غرق شدن مواجه گشته، در دریا می میرند یا پس از تحمل سختی های فراوان به هنگام تلاش برای فرار به مناطق ایمن تر و با ثبات تر جان خود را از دست می دهند. 

مسلمان آزاده افزود: این در حالی است که بیشتر آنان در این مسیر مورد سوء استفاده هایی قرار می گیرند که از نظر حقوق بشری و قوانین بین المللیِ تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد، محکوم است؛ ولی نادیده گرفته می شود.

این بیانیه ادامه داد: علی رغم اقدامات بشردوستانه برخی دولت ها که با انگیزه  نجات و امداد مهاجران صورت می گیرد، این اقدامات پاسخگوی نیازهای اولیه نیست، به ویژه این که بسیاری از کشورها از اجرایی کردن مفاد پیمان نیویورک که مرتبط با مهاجران، شانه خالی می کنند؛ پیمانی که در سیزدهم ماه سپتامبر 2016 میلادی تصویب شد.

همچنین در بیانیه ی سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) آمده است: تمام کشورها، حکومت ها و سازمان های جهانی در قالبِ پیمان نیویورک بر اهمیت و مخاطره آمیز بودن پدیده ی مهاجرت و پیامدهای شوم آن در عرصه های گوناگونِ انسانی تأکید کرده و پس از بررسی های مفصل، بر اهمیت عملیاتی کردنِ تصمیات گرفته شده تاکید کردند.

مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود از تمامی کشورهایی که این مصوبه را تایید کرده اند خواسته تا به تعهدات خود عمل نمایند و پیامد عمل ننمودن به این تعهدات را بحرانی جهانی دانسته است.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا