جهان

افزایش زادوولد مسلمانان نسبت به مسیحیان در ۲۰ سال آینده

طبق آمار جدید منتشر شده توسط مرکز تحقیقات «پیو»، تعداد نوزادان مسلمان در ۲۰ سال آینده نسبت به نوزادان مسیحی افزایش خواهد داشت.

 

طبق آمار جدید منتشر شده توسط مرکز تحقیقات «پیو»، تعداد نوزادان مسلمان در ۲۰ سال آینده نسبت به نوزادان مسیحی افزایش خواهد داشت.

این آمار که دیروز ـ چهارشنبه ـ منتشر شد، بخشی از تحقیق موسسه «پیو» در مورد افزایش اسلام گرایی و مسلمانان تا سال ۲۰۷۰ است.

طبق تحقیقات این موسسه بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ تعداد نوزادان مسلمان ۳۱ درصد کل نوزادان دنیا بوده است که ۲۴ درصدکل زاد و ولد در دنیا را شامل می شود.

در مقایسه جمعیت مسیحیان رشد کاهشی دارد و در سال های اخیر ۳۳ درصد از کل نوزادان دنیا متعلق به مادران مسیحی بوده که در مقایسه با نوزادان ادیان دیگر در سال ۲۰۱۵، ۳۱ درصد بوده است.

کودکان مسلمانان ۲,۹ درصد در مقایسه با ۲.۶ درصد کودکان مسیحیان هستند و انتظار می رود تعداد نوزادان مسلمان سریع ترین روند رشد را نسبت به کودکان ادیان دیگر در سال های آینده داشته باشد.

طبق پیش بینی مرکز تحقیقات «پیو» بین سال های ۲۰۵۵ و ۲۰۶۰ شکاف میان تعداد نوزادان مسلمان و مسیحی به ۶ میلیون خواهد رسید که ۲۳۲ میلیون نوزاد مسلمان و ۲۲۶ میلیون نوزاد مسیحی به دنیا خواهد آمد.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا