رسانه های شیعه

مجموعه رسانه ای امام حسین: فعالیت دفاتر ما در ایران کاملاٌ شفاف، با اطلاع مسئولان امر ودر راستاي ترويج فرهنگ همزيستي بوده است.

 کلیه فعالیتهای دفاتر مختلف شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام در ایران با اطلاع ودر دید ونظر مسئولان ذیربط صورت می گرفته است

 

پس از نزدیک به یک هفته سکوت پرسش برانگیز، مجموعه رسانه ای امام حسین عليه السلام سرانجام سکوت يك هفته ايي خود را شکست. مدیریت این مجموعۀ رسانه ای طی نامه ای رسمی خطاب به وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به بررسی جنبه های حقوقی مندرج در بیانیه وزارت اطلاعات وپاسخ به مندرجات آن پرداخته است.

در این نامه که خطاب به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نوشته شده، مدیریت شبکه ضمن توضیح درباره رسالت، اهداف وبرنامه های این مجموعه فرهنگی مذهبی، نسبت به جنبه های حقوقی وقانونی فعالیت دفاتر شبکه در داخل کشور، مستندات قانونی ارائه شده است.

این نامه پس از آن منتشر می شود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گذشته طی بیانیه ای که توسط رسانه های عمومی منتشر شد، از بستن، پلمپ وتوقیف اموال دفاتر شبکه تلویزیونی امام حسین وچهار شبکه مذهبی شیعه ودستگیری کارمندان آنها خبر داده بود.

این بیانیه در فضای رسانه های داخلی وخارجی بازتابهای گوناگونی یافت واز نقطه نظرات گوناگون مورد تحلیل وبررسی قرار گرفت. بیانیه امروز شبکه جهانی امام حسین می تواند در روشن تر شدن ابعاد قانونی، حقوقی ومذهبی قضیه ونیز راست آزمایی مدعاهای مطرح شده در بیانیه وزرات اطلاعات مؤثر باشد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

 

از: مجموعه رسانه اى امام حسین علیه السلام

به: وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

 

پس از ابلاغ سلام وتحیت

طی روزهای  گذشته مأموران وزارت اطلاعات با هجوم به دفاتر شبکه هاي جهانی امام حسین علیه السلام و4 شبكه جهانى ديگر شيعه، اقدام به پلمپ، توقیف تجهیزات وبازداشت کارکنان ودست اندرکاران این شبکه ها نمودند. متعاقب آن، وزارتخانه اطلاعات طی بیانیه ای به توضیح علل چنین برخوردی پرداخت. مطالب مطرح شده در این بیانیه نیازمند تصحیح پاره ای اطلاعات غیر دقیق وپیش داوری ها وارائه توضیحاتی چند بود که به اختصار به عرض می رسد.

مجموعه رسانه اي امام حسین علیه السلام مجموعه شبكه هايی است که با هدف احیاء امر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین  ودر عمل به سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مبنی بر تمسک به قرآن وعترت، دویادگار گرانبهای ایشان پایه گذاری شده است. این مجموعه به همت گروهی از جوانان شیعه در کشورهای ایران، عراق، لبنان، سوریه، بحرین، عربستان، افغانستان، استرالیا، آمریکا وبعضي کشورهای اروپایی، تأسیس وراه اندازی شده است و طی پنج سال گذشته بصورت همزمان به سه زبان فارسی، عربی وانگلیسی بعنوان یکی از بزرگترین رسانه هاي جهان اسلام وقابل دریافت در سراسر کرۀ زمین فعالیت نموده است.

شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام آیات شریفۀ قرآن کریم، تعالیم آسمانی پیامبر اکرم  وسیرۀ الهام بخش انوار مقدسۀ معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ودعوت به تمسک واعتصام به حبل متین الهی وپرهیز ازهرگونه  تفرقه را نصب العین تمامی فعالیت های رسانه ای خود قرار داده است. نقد عالمانه آراء مخالفان همواره درکمال ادب ومتانت وپایبندی به رسالت اخلاقی اصحاب رسانه بوده است واساسنامه شبکه درکنار کارنامۀ پنج سالۀ فعالیت شبکه وتولیدات آن که در شبکه های اجتماعی وپایگاه اینترنتی شبکه در دسترس می باشد، بهترین گواه بر این مدعاست. همچنانکه حضور آيات عظام، انديشمندان، نخبگان وچهره های برجسته مذهبی واجتماعی درشبکه وتقریر عملکرد شبکه توسط مراجع عظام تقلید به روشنی مؤید این مطلب است.

شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام همچنانکه اساسنامه موجود در تارنمای آن نشان می دهد، همواره خود را متعهد به احیای شعائر حسینی در تجلیات گوناگون آن دانسته است. در این راستا شبکه دربرنامه های خود برای حفظ اعتدال تنها به پخش وترویج انواعی از عزاداری می پردازد که شیعیان ودلسوختگان حضرت اباعبدالله الحسین عليه السلام از كشورهاي مختلف، در ایام ماههای محرم وصفر در شهر مقدس کربلا ودرحرم امام حسین سلام الله علیه برپا می کنند كه طبيعتا مورد پذیرش عموم مراجع عظام تقلید در قم ونجف نيز بوده است.

ضمن آنکه محتوای برنامه های تولیدی توسط دفاتر مجموعه رسانه ای امام حسین سلام الله علیه در هرکشور تابع ضوابط ومقررات قانونی حاکم برآن کشور وبا رعایت کامل موازین عرفی وقانونی آن صورت می گیرد ودر تمامی برنامه های تولیدی توسط این دفاتر این التزام داوطلبانۀ  قانونی به روشنی گویاست.

در بیانیه وزارتخانه متبوع جنابعالی بتاریخ  روز یکشنبه مورخ 1393/5/12 ودر توضیح دلائل وعلل برخورد با دفاتر شبکه هاي ماهواره اى شيعه، فعالیت بدون پروانۀ دفاتر این شبکه های تلویزیونی بعنوان دلیل برخورد با آنها ذکر شده است. این درحالیستکه؛

کلیه فعالیتهای دفاتر مختلف شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام در ایران با اطلاع ودر دید ونظر مسئولان ذیربط صورت می گرفته است وهرچند برخوردهای گاه وبیگاه برخی افراد خود سر وبعضی از مرتبطین به گروههای فشار در روند فعالیت های شبکه اخلال ایجاد می نموده، اما هیچ گاه منع ویا حتی اخطاری جزئی ویا کلی از سوی هیچ یک از نهادها ومقامات رسمی کشور به شبکه ومدیریت آن ابلاغ نگردیده است.

مدیریت شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام علیرغم اطلاع مسئولان امر از فعالیتهای دفاتر شبکه در ایران، از آغاز تأسیس وپخش از مجاری قانونی نسبت به اخذ پروانه ومجوز برای تأسیس دفتر در ایران اقدام نموده است. شبکه در تاریخ چهارم خرداد ماه 1389 در اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با ارائه تقاضا نامه ای خواستار  تأسیس دفتر شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام در ایران شده است واین پرونده به شماره 89/4621 به تاریخ چهارم خرداد ماه 1389 به ثبت رسیده است.

بنا به اظهارات مسئولان امر در وزارت ارشاد، این پرونده چهار روز بعد یعنی در تاریخ هشتم خرداد ماه 1389 به وزارت اطلاعات ارجاع داده شده، وبا شماره پرونده  89/4859 در دبیرخانه این وزارتخانه به ثبت رسیده است. از آن تاریخ تا کنون على رغم ده ها بار مراجعه ودو نامه رسمى ديگر، پرونده در راهروهای وزارت اطلاعات راکد مانده است.

شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در فعالیت های رسانه ای خود در ايران وديگر كشورهايى كه فعاليت رسمي داشته، كاملا آشکار وبا اطلاع مسئولان مربوطه عمل می کرده است همانگونه كه پس از شکایت پلیس فتا از شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام ومسدود شدن حساب هاى بانكي اعلام شده در شبكه، بدليل جمع آوری کمکهای مردمى، مسئولان شبکه بعد از یک سال واندی پیگیری پرونده وارائه مستندات شفاف وقانونی وحضور در دادگاه قوۀ قضائیه توسط قاضی دادگاه تبرئه شده وبا صدور حکم به نفع شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حساب شبکه بازگشایی ومبالغ توقيف شده به شبکه جهانی امام حسین علیه السلام مسترد گردید. این مسأله بخودی خود نافی مدعای فعالیت مخفیانه وغیرقانونی شبکه در داخل کشور ایران است.

لازم به ذكر است از نظر منابع مالی نيز فعالیت شبکه بصورت كاملا شفاف ودقيق متکی بر نذورات حسينى وهدایای شیعیان سراسر جهان به ويژه از دو كشور اسلامى ایران وعراق بوده است.

در بیانیه وزارت متبوع جنابعالی، شبکۀ جهانی امام حسین عليه السلام به ارتباط با کشورهای بیگانه متهم شده است، درحالی که  دفاتر شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام همواره در طول مدت فعالیت خود در برخي کشورهاى عربى وغربى تحت شدیدترین فشارها از سوی وهابیت قرار داشته وبارها کارکنان وکارمندان شبکه مورد تهدید وارعاب وهابیون قرار گرفته اند. سفير اين  شبکه در کشور بحرین وبرخى ديگر از كشورهاى اسلامى به دلیل نمایندگی يا همكارى با شبکه در آن کشور هم اکنون در زندان بسر می برند وحساب بانكى اين شبكه در كشور انگلستان صرفا به جرم ايرانى بودن برخى مسئولين آن از تاريخ 2011/9/15 مسدود گشته است.

در واكنش به مسدود شدن حساب بانكى شبكه جهانى امام حسين عليه السلام عده اى از مسئولين شبكه طى نشستى با جناب اقاي شيخ احمد مروي معاون ارتباطات حوزوى نهاد رهبرى در تاريخ 91/5/19 شكايت خود را از بي مهرى ها وسنگ اندازى عده اى از مسئولين ودستگاه هاي ذى ربط شفاها و با حضور در دفتر رهبرى در قم وسپس در تاريخ 91/5/26 كتبا ابلاغ داشتند.

اخيراً نيز تنى چند از مسئولين شبكه امام حسين عليه السلام در واكنش به شروع دوباره مجموعه اهانت ها، مضايقات، وخبرسازى هاى مغرضانه توسط برخي گروه هاى فشار در رسانه هاى مجازى وبعضى مجامع عمومى در سطح كشور ايران بر عليه مجموعه رسانه اي امام حسين عليه السلام وديگر شبكه هاى ماهواره اى مستقل شيعه، طى نشستى با حاج اقاى اباذرى رايزن فرهنگى سفارت ايران در بغداد در تاريخ 93/3/16 شكواييه خود را از اين عملكرد در -محل سفارت – عرضه داشته واز ايشان خواستند براى رفع اين قبيل مظالم گامى مؤثر بردارند.

جنابعالی  نیک مستحضرید که برطبق حدیث شریف نبوی آبرو وعرض مؤمن شرافتش از خانۀ کعبه نیز برتر ووالاتر است، آیا شایسته نبود تا با پرهیز از روش باطل تهمت زنى و افترا و اكتفا به رسيدگى اتهامات وارده در دادگاه صالحه، حیثیت وآبروی خدمتگذاران شبکه ای با نام حضرت سیدالشهداء صلوات الله وسلامه علیه را به خطر نیانداخته  واسباب ناراحتی ودل آزردگی اقا و مولايمان حضرت بقية الله الاعظم عجل الله فرجه الشريف، و مسئولين اين شبكه مقدسه و صدها مليون بيننده آن در سراسر جهان را فراهم نیاورد؟

درپایان معروض می دارد كه افراد بازداشت شده طی حمله به دفاتر شبکۀ جهانی امام حسین علیه السلام تنها کارگزارانى ساده وخدمتگذاراني مخلص به آستان حضرت سيدالشهدا عليه السلام بوده وبازداشت ايشان بدون هيچ جرمي بوده ومنطقی به نظر نمی رسد. آزادی این عزیزان همکار می تواند در رفع نگرانی خانواده های آنان وبازگرداندن آرامش به فضای ملتهب کنونی بسیار مؤثر باشد.

 

با احترام وعرض ادب

شيخ مصطفى محمدى

مدیریت مجموعه رسانه اى جهانی امام حسین علیه السلام

شهر مقدس کربلا

10 شوال 1435

 

 

رونوشت:

– نهاد محترم رياست جمهوري

– دبيرخانه محترم تشخيص مصلحت نظام

– وزارت محترم فرهنگ وارشاد اسلامي

– وزارت محترم خارجه جمهوري اسلامي ايران

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا