افغانستان

سازمان ملل: میانگین امید به زندگی در افغانستان کاهش یافته است

سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌‌ی خود با بررسی وضعیت افغانستان در سال ۲۰۲۳ گفته است که علی‌رغم تلاش‌های «خستگی‌ناپذیر» این سازمان و شرکایش برای رسیدگی به مشکلات در افغانستان، این کشور هنوز با «چالش‌های پیچیده و چند وجهی» دست و پنجه نرم می‌کند.

گزارش سازمان ملل تحت عنوان «گزارش نتایج سالانه سازمان ملل متحد در افغانستان در سال ۲۰۲۳» روز پنج‌شنبه، هجدهم آوریل (۳۰ فروردین) منتشر شده که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۵.۸ میلیون نفر با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد.

این سازمان با استناد به نتایج نظرسنجی گالوپ و نظرسنجی‌هایی که توسط آژانس‌های سازمان ملل متحد در افغانستان انجام شده نتیجه گرفته است که «میانگین امید به زندگی در پنج سال گذشته [در افغانستان] کاهش یافته است.»

گفتنی است که سال ۲۰۲۴ برای مردم در افغانستان سال «پر چالشی» توصیف شده که سطوح عمیق نیازمندی و سطوح اضطراری فقر را نیز شامل می‌شود. 

در گزارش سازمان ملل آمده است: افغان‌ستانی ها دسترسی به غذا را به عنوان ضروری ترین نیاز خود ذکر می کنند، میلیون ها نفر که قادر به پرداخت یا تولید مایحتاج اولیه خود نیستند، با گرسنگی و سوء تغذیه روبرو هستند.

این سازمان بر فوریت حفظ اصول حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و گفته است که در سال ۲۰۲۴، ضروری است که در تعهد خود به اصول حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تلاش بیشتری بمانیم.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا