جهان اسلام

دومین حمله نیروهای سعودی به زندانیان سیاسی

شمار زندانیان سیاسی در کشور عربستان به حدود 30 هزار نفر می‌رسد که در شرایط دشواری از جمله انواع شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.

alt

به گزارش شیعه ویوز ، در پی اعتصاب گروهی از زندانیان بند 3 زندان الحایرکه از آن به عنوان قدیمی ترین زندان سیاسی در عربستان یاد می‌شود، نیروهای امنیتی ر‍ژیم سعودی به زندانیان حمله ور شدند. و زندانیان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. نیروهای واکنش سریع زندان حایر چند روز پیش نیز به بند هشت این زندان سیاسی حمله کرده و تعدادی از زندانیان را مورد ضرب و جرح قرار داده و وسایل شخصی آنها را مصادره کردند.شایان ذکر است  شمار زندانیان سیاسی در کشور عربستان به حدود 30 هزار نفر می‌رسد که در شرایط دشواری از جمله انواع شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا