جهان اسلام

تشدید فشارها و خطرات علیه مسلمانان هند، با قدرت گرفتن هندوهای افراطی

با روی کارآمدن حزب افراطی هندو در شبه قاره هندوستان، وضعیت صاحبان اديان ديگر در این کشور پهناور نامطلوب تر از گذشته شده است

 

با روی کارآمدن حزب افراطی هندو در شبه قاره هندوستان، وضعیت صاحبان اديان ديگر در این کشور پهناور نامطلوب تر از گذشته شده است.

در این میان مسلمانان خسارت های زیادی از روی کارآمدن حزب بهاریاتا جاناتا دیده اند.

بسیاری از مسلمانان هند تحت شدیدترین فشارها از جانب حکومت های محلی و گروه های تندروی هندو قرار دارند وبرخی از آنها مجبورند خانه های خود را فروخته و به نقاط دیگر مهاجرت نمایند.

هندوهای افراطی بهانه های مختلفی برای راندن مسلمانان از مناطق تحت کنترل خود دارند.

آنها ادعا كرده اند: عادت هاى غذایی مسلمانان ما را اذیت می کند.

یکی از عوامل اصلی اجبار مسلمانان به کوچ در هند حزب افراطی RSS است. 

این حزب یکی از اصلی ترین احزاب تخریب کننده مسجد بابری و همچنین مخالف سرسخت گاندی ها در هندوستان به حساب می آید.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا