جهان اسلام

اعتصاب غذای زندانیان بحرینی

صدها تن از زندانیان بحرینی دست به اعتصاب غذا زدند. 

صدها تن از زندانیان بحرینی دست به اعتصاب غذا زدند. 

این اعتصاب غذا در اعتراض به بد رفتاری های حکومتی و محدودیت‌هایی که زندانیان برای تماس با خانواده هایشان دارند، صورت گرفته است. 

در همین راستا فعالان تعداد زندانی های اعتصاب غذا کرده را 500 زندانی اعلام کردند، این زندانی ها در زندان مرکزی جو بحرین به سر می برند و یک هفته از اعتصاب آنها می گذرد.

به گفته یکی از فعالان بحرین، این زندانیان خواستار متوقف کردن فشارها به هنگام تماس، حفظ حریم خصوصی، اجازه برگزاری آیین‌های مذهبی و در اختیار قراردادن وسایل بهداشت شخصی در سلول های زندان هستند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا